Iyi Hekimlik - Malpraktis

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

DAVETLISINIZ

IYI HEKIMLIK - MALPRAKTIS

PROF. DR. AHMET NEZIH KÖK

27.03.2018 16.00 

SABANCI KÜLTÜR SITESI