(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayımız Gerçekleşti


6 Mart 2022 tarihinde Ankara’da tabip odaları, hekim sendikaları, dernekleri ve gruplarının bir araya geldiği ve sadece hekimlerin acil çözüm bekleyen sorunlarına hızla sonuç alınabilecek somut çözümler üretildiği çalıştayımız gerçekleştirildi. Çalıştaya kamu ve özelde çalışan uzman, pratisyen, asistan, aile hekimi, öğretim üyesi dahil, her kesimden ve görüşten hekimler katıldı. Herkesin birbirinin sorununa kafa yorulduğu, önerilerinin dikkate alındığı, çok titiz ve verimli geçen çalıştayımız da bir birlik ruhu ortaya çıktı.

Tam uzlaşma ile ekte bulunan 3 başlık altında öneriler sıralandı;

zlük 1

zlük 2

zlük 3

alll