(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

Kayseri Tabip Odası 15 06 2022 Basın Bildirisi


Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları ve şu an yanımızda olamayıp acil servis ve yoğun bakımda çalışan hekim arkadaşlarımız;

 

   Ülkemizde yıllardır uygulanan sevk zincirinin olmadığı, performansa dayalı sağlık sistemi ile ilk yıllarda hastanelere başvuran hasta sayılarının artması övünç kaynağı haline gelmiştir. Gelinen bu noktada ise hastaneler artık artan hasta yükünü taşıyamamakta, hastalar poliklinklerden randevu alamamaktadır. Sağlıkta şiddetin artması, hekimin kendini güvende hissetmemesi defansif tıp uygulamasına neden olmuş, bu durum tetkik ve hasta sayısını(bir hastanın birçok hastaneye başvurması) artırmıştır. Bakılması gereken çok fazla sayıdaki hasta ve uzun çalışma saatleri ile hekimlere yüklenen ve her gün ağırlığı artan yük taşınabilecek sınırı çoktan aşmıştır. Hakettiği ücreti alamayan hekimin aldığı ücret sürekli konuşulmakta ve bu durum hekimlik onurunu zedelemektedir.

 

       Bunlar fedakârlık ve iyi niyetin kötüye kullanılmasının, kıymet bilmezliğin göstergesidir! Unutulmasın ki, halkımızın sağlığı, sağlık hizmetini sunan hekimlerimizin liyakatli olmalarının yanında, fiziksel ve ruhsal olarak zinde olmalarına ve işlerini severek yapmalarına da bağlıdır. Halbuki hekimlerin çoğu zindelik ve motivasyon şöyle dursun, neden bu mesleği seçtiğini sorgular ve işini hevessiz yapar duruma gelmiştir. Birçok meslektaşımız bıkkın ve küskündür. Geldiğimiz vahim noktada mezun olan genç hekimler hatta tıp fakültesi öğrencileri dahi yurt dışına çıkmak için dil kurslarına gitmektedir. Hekimlerin uzmanlık brans tercihlerine bakıldığında daha fazla riskli  olarak görülen cerrahi branşlar, çocuk hastalıkları gibi uzmanlık alanlarının asistanlık kadroları boş kalmaktadır. Oysa bugün hoyratça harcanarak ziyan edilen hekimler, ülkemizin en büyük zenginliklerindendir. Bu zenginliği yok saymak ve müsrif bir biçimde tüketmek ülkemize yapılan en büyük kötülüklerdendir.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bizler sorunlarımız hakkında sadece tepkisel tavırlar takınmak yerine yapıcı ve çözüm odaklı çalışmayı sorumluluğumuzun gereği sayıyoruz. Bu açıklama da bir tepki ya da serzenişin ifadesi olmaktan ziyade, milletimize ve devletimize sevgimizin bir tezahürü olarak ivedilikle tedbir almaya çağrı niteliği taşımaktadır. Zira, bu mesele hekimlerle sınırlı olma halini çoktan aşmış, sağlık sistemimizi çökertmeye doğru ilerleyen bir çığ halini almıştır. 

 

Sorunları çözme mercii olan başta siyasetçiler ve kurum yöneticileri olmak üzere, sorumluluk hisseden herkese çağrı yapıyoruz.

Güvenli şartlarda ve huzurlu ortamlarda çalışmak; işimizi, hastalarımıza zaman ayırarak, severek ve özenle yapmak istiyoruz.

Her bir köşesinde fedakârca hizmet ettiğimiz ülkemizde hak ettiğimiz değeri görmek ve hakkımız olan gelir seviyesinde yaşamak istiyoruz.

Paragöz değiliz, nankör değiliz, merhametsiz değiliz, kibirli değiliz, şımarık değiliz. Olmadığımız halde bize yapılan bu yakıştırmaların son bulmasını istiyoruz.

Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe kadar, işimize verdiğimiz emek kadar, yaptığımız işin önemi kadar saygı görmek istiyoruz.

  Hekimlik özlük hakları ile ilgili düzenleme 2022 Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildikten sonra iyileştirileceği vaadiyle ertelenmişti. Öncelikli olarak bu ay TBMM genel kuruluna teklif olarak sunulan ve HAKLI TALEPLERİMİZİ karşılamayan hekimlerin özlük haklarında iyileşme yapmaktan uzak teklifin tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Orta vadede sağlık sisteminin tümden ele alınması, geçici çözümler yerine performans sisteminin kaldırılması veya düzenlenmesini, sevk zincirinin kademeli olarak hayata geçirilmesini öneriyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

                                                                                       Doç. Dr. Türkmen Bahadır ARIKAN

                                                                                       KAYSERİ TABİP ODASI BAŞKANI