(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

Kayseri Tabip Odası COVID-19 Aşı Kurulu Bildirisi


Kayseri Tabip Odası

COVID-19 Aşı Kurulu Bildirisi

19 Ağustos 2021

1. Aşılanmış vatandaşlarımız arasında, aşı tiplerine ve doz sayısına göre hastalığa

yakalanan, yoğum bakıma yatan ve vefat edenlerin oranını içeren veriler Sağlık

Bakanlığı tarafından açıklanmalıdır. Bu verilerin şeffaf olarak açıklanması, aşı

karşıtlarının argümanlarına karşı en güzel cevap olacak ve halkımızın aşılara olan

güvenini artıracaktır.

2. Ülkemizde çocukların aşılanması gündeme geldiği için, ülkemizde şimdiye dek

Covid-19’a yakalanan kaç çocuk olduğu, bunlardan kaçının hastalığı ağır

geçirdiği, kaçının vefat ettiği ve bunlar arasında hangi kronik hastalığı olanlarda

hastalığın ağır seyrettiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmalı ve aşının hangi

çocuklara yapılması gerektiğine buna göre karar verilmelidir.

3. İki doz Sinovac aşısı sonrası 3. ve 4. dozların kimlere, hangi aşıyla ve ne

aralıklarla yapılması gerektiği Sağlık Bakanlığı tarafından net olarak

açıklanmalıdır.

4. Bugün için, 2 doz Biontech aşısı sonrası 3. doz aşıya, 3 doz Sinovac aşısı sonrası 4.

doz aşıya ihtiyaç bulunmamaktadır. Ek doz gerekliliğine salgının seyrine göre

karar verilmelidir.

5. Okullar açıldığında çocuklarımızın korunması ve eğitimin daha fazla aksamaması

için, öğretmenlere, okul ve servis çalışanlarına aşı yaptırmaları zorunlu

tutulmalıdır.

6. Hiçbir aşının etkinliği %100 olmadığı için maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin

salgının hızını azaltmaktaki etkinliği gözardı edilmemeli, aşılamanın tüm hızıyla

devam ettirilmesinin yanında toplum içinde bu tedbirlere uyumun artırılması için

gerekli önlemler alınmalıdır.

19.08.2021

Kayseri Tabip Odası

COVID-19 Aşı Kurulu