(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

KAYSERİ TABİP ODASI COVİD-19 AŞI KURULU DUYURUSU


Covid-19 salgını, tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi ve şehrimizi ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir. Salgın, bireyleri hasta etmesi ve kimilerinin ölümüne yol açmasının yanında, tüm toplumu sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak sarsmaktadır.

Bununla birlikte, insanların hastalanmasını ve ölmesini önlemek ve salgının yatışmasını sağlamak için dünyada ve ülkemizde geliştirilen aşılara ilişkin olarak giderek artmakta olan bilgi kirliliği de halkın sağlığını önemli ölçüde tehdit etme potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın organizasyonuyla yürütülecek olan Covid-19 aşılarının uygulamasına ilişkin zaman zaman hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halkımızın zihninde sorular belirmektedir.

Bilgi kirliliğinin azaltılması ve halkın sağlığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi, salgınla mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bunu bir görev bilen Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu, bu konuda yetkin bilim insanlarından oluşan bir Covid-19 Aşı Kurulu kurulmasını kararlaştırmıştır.

Kayseri Tabip Odası’nın kurumsal kimliği altında, kurul üyesi bilim insanlarının gönüllü katkıları ile ve resmi makamlarla işbirliği içerisinde çalışmak üzere kurulan bu kurul, öncelikle dünyada ve ülkemizde üretilen Covid-19 aşılarına ilişkin gelişmeleri takip ederek bilimsel veriler ışığında meslektaşlarımıza ve halkımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacaktır. Ayrıca, Kayseri Tabip Odası’nın ilimizde aşıların uygulama süreçlerinin izlenmesi, olması muhtemel bazı aksaklıkların önlenmesi ve giderilmesine yönelik etkinliklerinde Tabip Odası Yönetim Kurulu’na bilimsel danışmanlık yapacaktır.

Kurulun Kayseri Tabip Odası dışında hiçbir resmi ve gayrı resmi kurumla bağı yoktur. Kurul, Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun ve Covid-19 Aşı Kurulu’na üye bilim insanlarının ülke ve millet sevgisinin bir tezahürü olarak doğmuştur; buna uygun olarak hiçbir şahısla, şirketle ve kurumla çıkar ilişkisi veya çatışması içinde bulunmayacak, halkın sağlığına ve bilimsel bilgiye sadakat içerisinde çalışacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

                                 8 Ocak 2021

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu

 • Kurul Üyeleri:
 • ●        Prof. Dr. AYKUT ÖZDARENDELİ
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü
 • ●        Prof. Dr. AYŞEGÜL ULU KILIÇ
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim  Dalı Öğretim Üyesi
 • ●        Doç. Dr. ZAFER SEZER
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdürü
 • ●        Doç. Dr. M. İLHAN ŞAHİN
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • ●        Dr. Öğretim Üyesi BENHUR ÇETİN
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı