(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

Mevcut Kurullar ve Önceki Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantısı


Tabip Odamızın mevcut kurullarının ve önceki yönetim kurulunun üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda geçmiş bir yılda yapılan faaliyetlere ve önümüzdeki hedeflere ilişkin istişareler yapılmıştır. Ayrıca önceki yönetim kurulunun başkan ve üyelerine teşekkür plaketi arz edilmiştir.